Over de stichting

ANBI

Stichting Mooi Goudriaan is een ANBI. Het betekent dat giften, erfstellingen en legaten aan Mooi Goudriaan onder het nultarief van het schenkingsrecht en successierechten vallen.

Voor u betekent dat indien u een schenking doet aan de vereniging, u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw inkomen.

Notarieel periodiek schenken aan een ANBI is ook een mogelijkheid. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van vaste periodieke uitkeringen voor een periode van minimaal vijf jaar. Deze giften zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting mits zij berusten op een notariële akte van schenking. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het door u betaalde belastingtarief.

Legaten aan een ANBI. U kunt door middel van een notariële akte een legaat aan Mooi Goudriaan toekennen. Dit dient altijd bij notariële akte geregeld te worden. 

De Stichting Mooi Goudriaan is een ANBI Stichting onder nummer 8213 33 537. Voor meer informatie over ANBI: www.anbi.nl

Beleid

Activiteitenverslag

Jaarverslag

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Henk Nies
  • Rob Quartel
  • Martine van Eldik

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Mooi Goudriaan ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen vergoeding.
Wel kunnen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.